top of page

האיחוד האירופאי

לשכת​ ​המסחר​ ​והתעשייה ישראל-האיחוד​ ​האירופי

:על אודות

 

​ ​​לשכת​ ​המסחר​ ​והתעשייה​ ​ישראל –​ ​האיחוד​ ​האירופי​ ​​ ​)א"א(,​ ​הינה עמותה​ ​ללא​ ​מטרות​ ​רווח,​ ​ששמה לה​ ​למטרה​ ​לחזק​ ​ולקדם​ ​את היחסים​ ​הכלכליים​ ​והמסחריים הייחודיים​ ​בין​ ​ישראל​ ​לא"א בתחומים​ ​שונים:​ ​סחר​ ​)יבוא, יצוא(,​ ​השקעות,​ ​ומחקר​ ​ופיתוח. החברות​ ​בלשכה​ ​הן​ ​לשכות המסחר​ ​הדו-לאומיות​ ​הפועלות מול​ ​מדינות​ ​הא"א.​ ​הלשכה​ ​החלה פעילותה​ ​במאי​ ​​2007 ​למען העלאת​ ​המודעות​ ​בקרב​ ​לשכות המסחר​ ​הדו-לאומיות​ ​האירופאיות ואנשי​ ​עסקים​ ​הפועלים​ ​במדינות האיחוד​ ​האירופי​ ​לחשיבות היחסים​ ​הכלכליים​ ​ושת"פ העסקיים​ ​בין​ ​ישראל​ ​ומדינות הא"א. 

       :שירותים

הלשכה​ ​עוסקת​ ​בטיפול​ ​בנושאי​  סחר​ ​ושאלות​ ​הקשורות​ ​לעבודה מול​ ​מוסדות​ ​ומדינות​ ​הא"א, פרסום​ ​וקידום​ ​הזדמנויות​ ​עסקיות, פרויקטים,​ ​וארגון​ ​כנסים​ ​מקצועיים​ ​וימי​ ​עיון בתחומים​ ​הקשורים​ ​לא"א​ ​וליחסיו .עם​ ​ישראל תערוכות​ ​וסמינרים,

הנשיא

​​ ​גד​ ​פרופר

המנכ

​יאי ​ר ​לוי

Please reload

 ​+972-3-6951869

office@propper-investments.com

 

http://www.ileucc.co.il/

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page