top of page

נורווגיה

לשכת המסחר ישראל נורבגיה

:על אודות

 

קידום שיתוף פעולה במסחר בין נורבגיה וישראל.

עידוד פיתוח ותמיכה ביצירת קשרים כלכליים ,מו"פ וקידום השקעות  בין המדינות.

ייזום, ארגון וביצוע במשותף עם הרשויות הנורבגיות של מפגשים ומשלחות.

       :שירותים

הלשכה משמשת כמאגר מידע עדכני לחבריה  באשר לסטטוס הסחר ונתוני המסחר בין המדינות בנוסף הלשכה מעמידה לרשות חבריה את קשריה המסועפים בנורבגיה  למען פיתוח ועידוד קשרי עסקים במגזרים השונים לרבות הלשכה האחות בנורבגיה

אהרון (אורני) מ. איזקסון

אהרון (אורני) מ. איזקסון

Please reload

+ 972 3 6855092

management@amina.co.il

בית אסיה , רח' וייצמן 4 , תל אביב.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page