top of page

דרום אפריקה

לשכת המסחר ישראל דרום אפריקה

:על אודות

 

לשכת המסחר ישראל-דרא"פ הוקמה בשנת - 1973. לשכת המסחר ישראל דרום אפריקה היא מעצם טבעו גוף רשמי המסייע להגביר את הקשרים בין ישראל לדרום אפריקה באמצעות קידום הזדמנויות עסקיות ומסחר.

הזדמנות גם משתרע על דרום אפריקה ועוד כאשר דרום אפריקה משמש כשער לאפריקה.

הלשכה פועלת גם כפלטפורמה להרחבת המודעות הציבורית ליחסים הבילטראליים של ישראל לשווקים הדרום אפריקאיים מתוך כוונה לתחזק אותם. היחסים בין ישראל לדרום אפריקה הם ייחודיים הנובעים מנקודת מבט היסטורית ופוליטית ייחודית.שהוא הזדמנות אדירה עבור מה כל אחד יכול ללמוד מ- ולספק את - השני.

 

       :שירותים

  1. מתן עזרה וייעוץ לישראלים  ביצירת קשר עם גורמים עסקיים בדרא"פ ומתן עזרה לגורמים עסקיים מדרא"פ בקשר עם גורמים עסקיים בישראל.

  2. הפקת אירועים ומפגשי נטאורקינג לסקטור העסקי בישראל עם זיקה לדרא"פ.

  3. אירוח משלחות מדרא"פ בישראל

  4. ליווי משלחות מישראל לדרא"פ

  5. מתן סקירה כללית על הסביבה החברתית, התרבותית והפוליטית של דרום אפריקה לישראל ולהיפך

קידום קשרים עם לשכות אחרות שבהן יש בסיס לשיתוף פעולה עם ד.אפריקה, /דרום אפריקה משחקת תפקיד דומיננטי.

הנשיא

עו"ד מרסל גו'לייט שאול שיימן

המנכ

שרגא ברק

Please reload

 ​+972-546308776

shragaba@zahav.net.il

92 Hazemer Ha'Ivri Street Herzliya Bet

 

​www.isacc.org.il

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page